Személyes adatok védelme

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 Rendeletének 13. cikke értelmében, az alábbi információkat közöljük.

KI AZ ÜZEMELTETŐ

Az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározó Üzemeltető, a Nettó Mérlegtechnika Kft., székhelye 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Kereshet minket telefonon, az alábbi telefonszámon +36-1 769-0449, vagy e-mailben ertekesites [at] nettomerlegtechnika.hu

A SZEMÉLYES ADATOK TERJEDELME

Minimálisra csökkentjük az általunk feldolgozott személyes adatok körét, hogy azok elegendőek legyenek a tőlünk elvárt szolgáltatások minőségi teljesítésére, hogy teljesíthessük törvényi kötelességeinket, és védhessük jogos érdekeinket. Feldolgozásra kerülnek ügyfeleink és lehetséges ügyfeleink személyes adatai, akik ehhez jóváhagyásukat adták. A személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Alapvető adatok, mint vezeték- és utónév, lakcím, esetleg stat. szám, ha Ön vállalkozó-természetes személy (magánvállalkozó).
 • Kapcsolattartási adatok, mint e-mail cím, telefonszám, vagy kapcsolattartási cím.
 • A termékeink és szolgáltatásaink felhasználásáról szóló információk, olyan termékekkel kapcsolatban, melyeket Ön már megvásárolt, vagy megvásárolni készül. E-shop, hírlevél és hasonló szolgáltatások felhasználásáról szóló információk.
 • E-mail és chat kommunikáció rögzítései, telefonbeszélgetések és egyéb más elektronikus vagy írásos formában megvalósuló kommunikáció rögzített felvételei.
 • Tranzakció adatok, elsősorban az Ön által megvalósított kifizetésekről és fizetési módszerekről.
 • Helymeghatározási adatok, a számítógépek vagy mobil alkalmazások webes böngészőinek földrajzi adatai. Ezek az adatok a legközelebbi bolt vagy szerviz ajánlására szolgálhatnak.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

Személyes adatait elsősorban a termékeinek és szolgáltatásaink beszállítására vonatkozó adásvételi szerződések megkötése céljából dolgozzuk fel. Ez a tevékenység elsősorban az alábbiakat foglalja magában, megrendelések fogadása és feldolgozása, számlák és adóügyi bizonylatok kiállítása, kifizetések nyilvántartása, az áru elküldése a kijelölt e-mail címre, stb.

A törvény által meghatározott összes kötelesség rendes teljesítése érdekében, személyes adatait feldolgozzuk a könyvvitel, az iratkezelés, reklamációk és panaszok intézésének céljaira is. Bizonyos esetekben személyes adatainak feldolgozása szükséges bírósági perek és bíróságon kívüli követelésbehajtások céljaira is.

Személyes adatai feldolgozásra kerülnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló, közvetlen marketing keretében megvalósuló tájékoztatás céljaira is.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Személyes adatait a törvénnyel összhangban, csak a jogalap alapján dolgozzuk fel, az alábbi esetekben:

 • A személyes adatok feldolgozása elengedhetetlenül szükséges a szerződés (pl. adásvételi szerződés) teljesítéséhez, és Ön az egyik szerződő fél, vagy Ön felkért minket bizonyos intézkedések végrehajtására a szerződéskötés előtt (például e-shop regisztráció)
 • Vagy a személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlenül szükséges jogos érdekünkhöz, ami elsősorban a termékeink és szolgáltatásaink kínálata és értékesítése az ügyfeleink számára
 • Vagy Ön jóváhagyását adta egy vagy több célra. Ezek elsősorban a termékek, szolgáltatások kínálatával kapcsolatos tevékenységek, vagy a kínálatunk Önök elvárásaihoz történő igazítása céljából történik a feldolgozás.

A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A személyes adatok a feldolgozás során az alábbi címzett kategóriáknak kerülhetnek átadásra:

 • Futár- és szállítócégek
 • Marketing ügynökségek és call centerek
 • IT szolgáltatók
 • Ügyvédi és jogi irodák
 • Szakértők és bírósági szakértők
 • Inkasszó cégek és végrehajtók
 • Bíróságok és büntetőeljárásban tevékenykedő hatóságok
 • Könyvelőirodák, könyvvizsgálók és adótanácsadók

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE.

 • Az érintett személy jóváhagyása esetében, a személyes adatait addig kezeljük, amíg a jóváhagyását vissza nem vonja, legfeljebb azonban a jóváhagyástól számított 24 hónapig.
 • Jogos érdek esetében, a személyes adatait, ha annak feldolgozása ellen Ön nem tiltakozik, egészen a megvásárolt termék vagy szolgáltatás életciklusa szempontjából indokolt ideig kezeljük, hogy Önnek további kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat tudjunk kínálni.
 • Szerződésteljesítés esetében a személyes adatait a szerződéses viszony fennállási idejéig kezeljük, beleértve a garanciát és a reklamációs feltételeket is.
 • Törvényi kötelesség teljesítése esetében, a személyes adatait a törvény által meghatározott ideig kezeljük. A számviteli törvény, az ÁFA-törvény, stb. esetében ez a határidő 10 év is lehet.

 

ÖN, MINT ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Személyes adatainak feldolgozása során készen állunk a jogainak végrehajtására.

 • Jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, jogában áll tudni, hogy azok milyen célból kerülnek feldolgozásra, kik a személyes adatok címzettjei, mennyi a feldolgozási idő.
 • Jogosult a helyreigazításra, amennyiben a személyes adatai nem helyesek, vagy azokban változás történt, lépjen velünk kapcsolatba, és mi kijavítjuk azokat.
 • Jogosult a személyes adatok törlésére, ha azok nem helyesek, vagy azokat törvényellenes módon kezelik.
 • Ha személyes adatai jóváhagyás alapján kerülnek feldolgozásra, Ön jogosult a jóváhagyást bármikor visszavonni, anélkül, hogy ez hatással lenne a visszavonás előtt megadott jóváhagyáson alapuló feldolgozás törvényességére.
 • Jogosult a feldolgozás korlátozására, ha Ön kéri, a személyes adatait csak a legszükségesebb törvényi célokra dolgozzuk fel, vagy egyáltalán nem dolgozzuk fel.
 • Jogosult elutasítani az automatizált egyedi döntéshozatalt, ha megállapítja, vagy úgy gondolja, hogy ez a feldolgozás törvénytelen, vagy a jogaival ellentétes.  
 • Jogosult az adatok hordozhatóságára, ha szeretné adatait más üzemeltetőhöz átvinni, a megfelelő formátumban adjuk ki azokat, ha ennek semmilyen technikai vagy törvényi akadálya nincs.

A fentiekhez hasonlóan jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság Ügyfélszolgálatához, melynek elérhetőségei:

 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • Faxszám: +36 (1) 391-1410
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Online ügyintézés elérhetőség: https://naih.hu/online-ugyinditas

HOL ÉS HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI JOGAIT

Jogait az alábbi telefonszámon +36-1 769-0449, vagy e-mailben ertekesites [at] nettomerlegtechnika.hu érvényesítheti.

Kérésére díjmentesen, 30 napon belül válaszolunk. A kérelmek bonyolultsága vagy nagyobb mennyisége esetében, ezt a határidőt további 60 nappal meghosszabbíthatjuk. Ha ez bekövetkezne, erről és ennek okairól tájékoztatjuk Önt.  

KAPCSOLATTARTÁSI INFORMÁCIÓK

Forduljon hozzánk telefonon az alábbi számon+36-1 769-0449, vagy e-mailben ertekesites [at] nettomerlegtechnika.hu

 

Cookies